Squad
Appearances
sorting
Name
Elkhan Astanov 73' 1 1 - 1 - - - -
Arsen Buranchiev 85' 1 1 - 1 - - - -
Arman Kenesov 30' 1 - 1 - - - - -
Vladislav Prokopenko 5' 1 - 1 - - - - -
Sultan Sagnayev 90' 1 1 - - - - - -
Maksim Samorodov 90' 1 1 - - - - - -
Vyacheslav Shvyrev 60' 1 1 - 1 - - - -
Lev Skvortsov 90' 1 1 - - - - - -
Sagi Sovet 90' 1 1 - - - 1 - -
Andrey Ulshin 17' 1 - 1 - - - - -
Danil Ustimenko 90' 1 1 - - - - - -
Zhalgas Zhaksylykov 90' 1 1 - - - - - -
Abylaykhan Zhumabek 90' 1 1 - - 1 - - -
Adilbek Zhumakhanov 90' 1 1 - - - - - -
Alisher Azhimov - - - - - - - - -
Zhaslan Kairkenov - - - - - - - - -
Tair Nurseitov - - - - - - - - -
Yevgeniy Sitdikov - - - - - - - - -
Miras Turlybek - - - - - - - - -
Daniyar Uzenov - - - - - - - - -
Dinmukhamed Karaman - - - - - - - - -
Dinmukhamed Kashken - - - - - - - - -
Vadim Petrov - - - - - - - - -
Alexandr Shirobokov - - - - - - - - -
Maksim Vaganov - - - - - - - - -