Guangzhou R&F Season 2020/2021 14 Matches
Guangzhou R&F Season 2019/2020 16 Matches
Guangzhou R&F Season 2018/2019 40 Matches
Guangzhou R&F Season 2017/2018 33 Matches
Guangzhou R&F Season 2016/2017 35 Matches
Guangzhou R&F Season 2015/2016 32 Matches
Guangzhou R&F Season 2014/2015 43 Matches
Guangzhou R&F Season 2013/2014 29 Matches
Guangzhou R&F Season 2012/2013 31 Matches
Guangzhou R&F Season 2011/2012 26 Matches
Guangzhou R&F Season 2010/2011 33 Matches
Changsha Ginde Season 2009/2010 28 Matches
Changsha Ginde Season 2008/2009 33 Matches
Changsha Ginde Season 2007/2008 25 Matches
Changsha Ginde Season 2006/2007 29 Matches
Shenyang Ginde Season 2005/2006 28 Matches
Shenyang Ginde Season 2004/2005 24 Matches
Shenyang Ginde Season 2003/2004 32 Matches
Shenyang Haishi Season 2002/2003 27 Matches
Shenyang Haishi Season 2001/2002 18 Matches
Shenyang Haishi Season 2000/2001 24 Matches
Shenyang Haishi Season 1999/2000 29 Matches
Shenyang Haishi Season 1998/1999 25 Matches
Shenyang Haishi Season 1997/1998 13 Matches
Shenyang Huayang Season 1994/1995 14 Matches
Shenyang Huayang Season 1993/1994 8 Matches