1. Round
25/02/2022 10:00 Bình Dương FC - Sông Lam Nghệ An 0:1 (0:0)
11:00 Binh Dinh - Viettel FC 0:2 (0:0)
11:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hảiphòng FC 0:1 (0:0)
26/02/2022 11:00 DPM Nam Dinh - Hoàng Anh Gia Lai 0:0 (0:0)
12:15 Sài Gòn FC - SHB Đà Nẵng FC 2:2 (0:1)
16/03/2022 12:15 Hà Nội FC - FLC Thanh Hóa 1:0 (0:0)
2. Round
01/03/2022 10:00 FLC Thanh Hóa - Bình Dương FC 0:1 (0:1)
10:00 Sông Lam Nghệ An - Binh Dinh 1:2 (1:1)
02/03/2022 10:00 SHB Đà Nẵng FC - Hồ Chí Minh City 0:0 (0:0)
10:00 Hoàng Anh Gia Lai - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0:0 (0:0)
11:00 Hảiphòng FC - DPM Nam Dinh 2:1 (1:0)
04/04/2022 13:10 Viettel FC - Hà Nội FC 0:1 (0:0)
3. Round
05/03/2022 12:15 Viettel FC - Sài Gòn FC 2:0 (0:0)
06/03/2022 10:00 Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai 2:0 (1:0)
10:00 SHB Đà Nẵng FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1:1 (1:0)
11:00 Hảiphòng FC - FLC Thanh Hóa 1:1 (0:1)
12:15 Hồ Chí Minh City - Bình Dương FC 1:1 (0:1)
26/06/2022 12:00 DPM Nam Dinh - Hà Nội FC 1:1 (0:0)
4. Round
11/03/2022 10:00 Hoàng Anh Gia Lai - Viettel FC 2:2 (2:1)
12/03/2022 10:00 FLC Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng FC 3:0 (3:0)
12:15 Hà Nội FC - Hồ Chí Minh City 0:0 (0:0)
13/03/2022 10:00 Bình Dương FC - Hảiphòng FC 2:2 (1:2)
11:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Binh Dinh 1:3 (0:3)
12:15 Sài Gòn FC - Sông Lam Nghệ An 1:1 (0:1)
5. Round
02/07/2022 12:00 Binh Dinh - Hoàng Anh Gia Lai 1:1 (1:0)
12:00 Hảiphòng FC - Sài Gòn FC 3:1 (2:0)
13:15 Hồ Chí Minh City - FLC Thanh Hóa 1:0 (0:0)
03/07/2022 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Hà Nội FC 2:1 (2:0)
12:00 DPM Nam Dinh - Bình Dương FC 0:1 (0:0)
04/07/2022 13:15 Viettel FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0:1 (0:0)
6. Round
08/07/2022 12:00 Sông Lam Nghệ An - Hồ Chí Minh City 2:0 (2:0)
09/07/2022 12:00 FLC Thanh Hóa - DPM Nam Dinh 1:1 (0:0)
12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Bình Dương FC 3:1 (2:0)
13:15 Sài Gòn FC - Binh Dinh 1:1 (1:1)
10/07/2022 11:00 Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng FC 1:0 (1:0)
13:15 Hà Nội FC - Hảiphòng FC 2:1 (1:0)
7. Round
15/07/2022 11:00 Bình Dương FC - SHB Đà Nẵng FC 2:2 (1:1)
12:00 Binh Dinh - DPM Nam Dinh 2:1 (0:0)
12:00 Sông Lam Nghệ An - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1:0 (1:0)
12:00 Hảiphòng FC - Viettel FC 1:2 (0:0)
16/07/2022 12:00 FLC Thanh Hóa - Sài Gòn FC 4:0 (1:0)
13:15 Hồ Chí Minh City - Hoàng Anh Gia Lai 0:2 (0:2)
8. Round
19/07/2022 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Sông Lam Nghệ An 3:1 (0:0)
12:00 DPM Nam Dinh - Viettel FC 1:0 (0:0)
12:00 Hảiphòng FC - Binh Dinh 3:1 (2:0)
20/07/2022 11:00 Hoàng Anh Gia Lai - Bình Dương FC 2:1 (2:0)
13:15 Hà Nội FC - Sài Gòn FC 3:1 (2:1)
13:15 Hồ Chí Minh City - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1:2 (0:2)
9. Round
23/07/2022 12:00 Sông Lam Nghệ An - Hảiphòng FC 3:0 (1:0)
12:00 Binh Dinh - SHB Đà Nẵng FC 0:1 (0:0)
24/07/2022 11:00 Hoàng Anh Gia Lai - FLC Thanh Hóa 2:0 (1:0)
12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội FC 1:2 (0:1)
13:15 Viettel FC - Hồ Chí Minh City 1:0 (0:0)
13:15 Sài Gòn FC - DPM Nam Dinh 2:2 (0:1)
10. Round
29/07/2022 11:00 SHB Đà Nẵng FC - DPM Nam Dinh 1:0 (0:0)
13:15 Hồ Chí Minh City - Hảiphòng FC 2:1 (1:1)
30/07/2022 11:00 Bình Dương FC - Binh Dinh 2:3 (1:1)
12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Sài Gòn FC 3:4 (1:2)
31/07/2022 12:00 FLC Thanh Hóa - Viettel FC 1:0 (1:0)
13:15 Hà Nội FC - Sông Lam Nghệ An 2:1 (0:1)
11. Round
05/08/2022 12:00 Hảiphòng FC - SHB Đà Nẵng FC 1:0 (1:0)
13:15 Sài Gòn FC - Hoàng Anh Gia Lai 0:1 (0:0)
13:15 Viettel FC - Bình Dương FC 0:1 (0:0)
06/08/2022 12:00 Binh Dinh - Hà Nội FC 0:1 (0:1)
07/08/2022 12:00 Sông Lam Nghệ An - FLC Thanh Hóa 0:0 (0:0)
12:00 DPM Nam Dinh - Hồ Chí Minh City 2:1 (1:0)
12. Round
12/08/2022 12:00 FLC Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2:0 (1:0)
13:15 Hồ Chí Minh City - Binh Dinh 1:2 (1:0)
13/08/2022 11:00 Bình Dương FC - Sài Gòn FC 2:1 (2:0)
12:00 DPM Nam Dinh - Sông Lam Nghệ An 0:1 (0:0)
14/08/2022 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Viettel FC 0:2 (0:0)
13:15 Hà Nội FC - Hoàng Anh Gia Lai 2:1 (0:0)
13. Round
19/08/2022 11:00 Hoàng Anh Gia Lai - Hảiphòng FC 1:2 (0:1)
12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - DPM Nam Dinh 2:0 (1:0)
13:15 Viettel FC - Sông Lam Nghệ An 2:0 (1:0)
20/08/2022 11:00 Bình Dương FC - Hà Nội FC 0:3 (0:1)
12:00 Binh Dinh - FLC Thanh Hóa 2:1 (0:0)
13:15 Sài Gòn FC - Hồ Chí Minh City 1:2 (0:0)
14. Round
26/08/2022 12:00 Sông Lam Nghệ An - Hà Nội FC 1:1 (1:0)
12:00 Hảiphòng FC - Hồ Chí Minh City 4:3 (2:0)
27/08/2022 12:00 DPM Nam Dinh - SHB Đà Nẵng FC 2:1 (0:1)
13:15 Sài Gòn FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3:2 (2:1)
28/08/2022 12:00 Binh Dinh - Bình Dương FC 4:1 (1:0)
13:15 Viettel FC - FLC Thanh Hóa 3:1 (1:1)
15. Round
02/09/2022 11:00 Bình Dương FC - Viettel FC 2:1 (2:1)
13:15 Hà Nội FC - Binh Dinh 0:3 (0:0)
03/09/2022 11:00 FLC Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An 2:0 (1:0)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Sài Gòn FC 1:1 (0:0)
04/09/2022 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Hảiphòng FC 0:2 (0:0)
13:15 Hồ Chí Minh City - DPM Nam Dinh 0:1 (0:1)
16. Round
13/09/2022 11:00 Bình Dương FC - Hoàng Anh Gia Lai 1:1 (1:1)
12:00 Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng FC 2:2 (1:2)
13:15 Sài Gòn FC - Hà Nội FC 1:1 (1:0)
14/09/2022 12:00 Binh Dinh - Hảiphòng FC 0:0 (0:0)
12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hồ Chí Minh City 1:1 (1:0)
13:15 Viettel FC - DPM Nam Dinh 4:0 (2:0)
17. Round
30/09/2022 12:00 Hảiphòng FC - Hoàng Anh Gia Lai 1:1 (0:1)
13:15 Hồ Chí Minh City - Sài Gòn FC 0:2 (0:0)
01/10/2022 11:00 FLC Thanh Hóa - Binh Dinh 2:1 (1:0)
12:00 DPM Nam Dinh - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2:0 (0:0)
12:00 Sông Lam Nghệ An - Viettel FC 0:1 (0:0)
13:15 Hà Nội FC - Bình Dương FC 5:1 (1:0)
18. Round
07/10/2022 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Bình Dương FC 0:4 (0:1)
08/10/2022 12:00 DPM Nam Dinh - Binh Dinh 0:2 (0:0)
13:15 Sài Gòn FC - FLC Thanh Hóa 0:1 (0:0)
09/10/2022 12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Hồ Chí Minh City 1:2 (0:0)
12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Sông Lam Nghệ An 1:1 (1:0)
13:15 Viettel FC - Hảiphòng FC 1:1 (1:0)
19. Round
14/10/2022 11:00 FLC Thanh Hóa - Hảiphòng FC 0:1 (0:0)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An 1:2 (0:1)
12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - SHB Đà Nẵng FC 1:1 (0:1)
13:15 Sài Gòn FC - Viettel FC 1:1 (1:1)
15/10/2022 11:00 Bình Dương FC - Hồ Chí Minh City 0:0 (0:0)
13:15 Hà Nội FC - DPM Nam Dinh 5:2 (3:0)
20. Round
18/10/2022 11:00 SHB Đà Nẵng FC - FLC Thanh Hóa 1:0 (1:0)
12:00 Binh Dinh - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2:1 (1:0)
12:00 Sông Lam Nghệ An - Sài Gòn FC 1:2 (0:1)
13:15 Viettel FC - Hoàng Anh Gia Lai 2:0 (1:0)
19/10/2022 12:00 Hảiphòng FC - Bình Dương FC 2:1 (1:1)
13:15 Hồ Chí Minh City - Hà Nội FC 0:6 (0:3)
21. Round
22/10/2022 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Hoàng Anh Gia Lai 0:0 (0:0)
12:00 Binh Dinh - Sài Gòn FC 3:0 (1:0)
12:00 DPM Nam Dinh - FLC Thanh Hóa 0:1 (0:0)
23/10/2022 11:00 Bình Dương FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2:2 (2:2)
11:00 Hảiphòng FC - Hà Nội FC 3:2 (3:1)
13:15 Hồ Chí Minh City - Sông Lam Nghệ An 2:2 (1:0)
22. Round
28/10/2022 11:00 FLC Thanh Hóa - Hồ Chí Minh City 1:2 (1:0)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Binh Dinh 1:1 (0:1)
13:15 Sài Gòn FC - Hảiphòng FC 0:1 (0:1)
30/10/2022 10:00 Bình Dương FC - DPM Nam Dinh 1:1 (0:1)
11:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Viettel FC 0:0 (0:0)
12:15 Hà Nội FC - SHB Đà Nẵng FC 3:0 (1:0)
23. Round
03/11/2022 10:00 SHB Đà Nẵng FC - Sài Gòn FC 1:0 (0:0)
11:00 Hảiphòng FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1:1 (1:0)
11:00 Sông Lam Nghệ An - Bình Dương FC 3:0 (2:0)
04/11/2022 10:00 FLC Thanh Hóa - Hà Nội FC 1:1 (0:1)
11:00 Hoàng Anh Gia Lai - DPM Nam Dinh 2:0 (1:0)
12:15 Viettel FC - Binh Dinh 0:0 (0:0)
24. Round
08/11/2022 11:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hoàng Anh Gia Lai 1:1 (1:1)
11:00 DPM Nam Dinh - Hảiphòng FC 0:1 (0:1)
12:15 Hồ Chí Minh City - SHB Đà Nẵng FC 3:0 (0:0)
09/11/2022 10:00 Bình Dương FC - FLC Thanh Hóa 4:2 (0:1)
11:00 Binh Dinh - Sông Lam Nghệ An 1:0 (1:0)
12:15 Hà Nội FC - Viettel FC 1:0 (0:0)
25. Round
13/11/2022 10:00 SHB Đà Nẵng FC - Binh Dinh 0:1 (0:0)
10:00 Hảiphòng FC - Sông Lam Nghệ An 4:1 (3:0)
10:00 Hà Nội FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2:0 (1:0)
10:00 Hồ Chí Minh City - Viettel FC 0:0 (0:0)
10:00 DPM Nam Dinh - Sài Gòn FC 3:0 (3:0)
10:00 FLC Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai 2:3 (0:1)
26. Round
19/11/2022 10:00 Binh Dinh - Hồ Chí Minh City 2:1 (0:0)
10:00 Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội FC 1:1 (0:1)
10:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - FLC Thanh Hóa 2:1 (2:1)
10:00 Sài Gòn FC - Bình Dương FC 2:1 (1:0)
10:00 Sông Lam Nghệ An - DPM Nam Dinh 2:1 (1:1)
10:00 Viettel FC - SHB Đà Nẵng FC 3:0 (2:0)