Group F
01/04/1993 Thailand Thailand - Bangladesh Bangladesh 4:1
08/04/1993 Sri Lanka Sri Lanka - UA Emirates UA Emirates 0:4
08/04/1993 Japan Japan - Thailand Thailand 1:0
11/04/1993 Thailand Thailand - Sri Lanka Sri Lanka 1:0
11/04/1993 Japan Japan - Bangladesh Bangladesh 8:0
13/04/1993 UA Emirates UA Emirates - Thailand Thailand 1:0
13/04/1993 Sri Lanka Sri Lanka - Bangladesh Bangladesh 0:1
15/04/1993 UA Emirates UA Emirates - Bangladesh Bangladesh 1:0
15/04/1993 Japan Japan - Sri Lanka Sri Lanka 5:0
18/04/1993 Japan Japan - UA Emirates UA Emirates 2:0
28/04/1993 UA Emirates UA Emirates - Sri Lanka Sri Lanka 3:0
28/04/1993 Thailand Thailand - Japan Japan 0:1
30/04/1993 UA Emirates UA Emirates - Thailand Thailand 2:1
30/04/1993 Bangladesh Bangladesh - Japan Japan 1:4
03/05/1993 UA Emirates UA Emirates - Bangladesh Bangladesh 7:0
03/05/1993 Sri Lanka Sri Lanka - Thailand Thailand 0:3
05/05/1993 Sri Lanka Sri Lanka - Japan Japan 0:6
05/05/1993 Bangladesh Bangladesh - Thailand Thailand 1:4
07/05/1993 UA Emirates UA Emirates - Japan Japan 1:1
07/05/1993 Bangladesh Bangladesh - Sri Lanka Sri Lanka 3:0
2. Round
15/10/1993 Saudi Arabia Saudi Arabia - Japan Japan 0:0
15/10/1993 North Korea North Korea - Iraq Iraq 3:2
16/10/1993 Iran Iran - South Korea South Korea 0:3
18/10/1993 Japan Japan - Iran Iran 1:2
18/10/1993 North Korea North Korea - Saudi Arabia Saudi Arabia 1:2
19/10/1993 Iraq Iraq - South Korea South Korea 2:2
21/10/1993 North Korea North Korea - Japan Japan 0:3
22/10/1993 South Korea South Korea - Saudi Arabia Saudi Arabia 1:1
22/10/1993 Iran Iran - Iraq Iraq 1:2
24/10/1993 Iraq Iraq - Saudi Arabia Saudi Arabia 1:1
25/10/1993 Iran Iran - North Korea North Korea 2:1
25/10/1993 Japan Japan - South Korea South Korea 1:0
28/10/1993 South Korea South Korea - North Korea North Korea 3:0
28/10/1993 Saudi Arabia Saudi Arabia - Iran Iran 4:3
28/10/1993 Iraq Iraq - Japan Japan 2:2