Squad
Appearances
sorting
Name
Natalia Chatzigiannidou 270' 3 3 - - 1 - - -
Charoula Dimitriou 270' 3 3 - - - - - -
Tatiana Georgiou 259' 3 3 - 1 - - - -
Anastasia Gkatsou 229' 3 3 - - - - - 1
Sofia Inguanta 178' 3 2 1 1 2 1 - -
Eleni Kakampouki 244' 3 3 - 1 1 - - -
Sofia Koggouli 71' 3 - 3 - 1 - - -
Eleni Markou 270' 3 3 - - 1 1 - -
Athanasia Moraitou 209' 3 3 - 2 - - - -
Anastasia Papadopoulou 270' 3 3 - - 1 - - -
Eleni Peletidou 270' 3 3 - - - - - -
Danai-Eleni Sidira 130' 3 1 2 1 1 1 - -
Styliani Koutsikou 31' 2 - 2 - - - - -
Dimitra Panteleiadou 84' 2 1 1 1 - - - -
Veatriki Sarri 144' 2 2 - 2 - - - -
Eytyxia Kontou - - - - - - - - -
Anthi Papakonstantinou - - - - - - - - -
Matoula Pythoula - - - - - - - - -
Thenia Zerva - - - - - - - - -