Squad
Appearances
sorting
Name
Svetlana Bortnikova 841' 11 9 2 1 - 2 - -
Oksana Zheleznyak 916' 11 11 - 2 - 1 - -
Yekaterina Babshuk 900' 10 10 - - 1 1 - -
Begaim Kirgizbaeva 890' 10 10 - 2 - 1 - -
Adilya Vyldanova 827' 10 9 1 1 - 2 - -
Aida Gaistenova 553' 9 5 4 4 - 3 - -
Saule Karibayeva 572' 9 7 2 6 - - - -
Bibigul Nurusheva 720' 8 8 - - - - - -
Karina Zhumbaikyzy 572' 8 6 2 1 - 2 - -
Yekaterina Krasyukova 630' 7 7 - - - - - -
Yulia Myasnikova 607' 7 7 - 2 2 1 - -
Anastassiya Vlassova 164' 7 2 5 2 - - - -
Asselkhan Turlybekova 270' 6 3 3 1 - - - -
Shokhista Khojasheva 422' 5 5 - 2 - - - -
Yuliya Nikolayenko 425' 5 5 - 2 2 - - -
Kundyz Kozhakhmet 282' 4 3 1 - - - - -
Aigerim Aitymova 270' 3 3 - - - - - -
Mariya Demidova 118' 3 1 2 - - 1 - -
Ksenia Khairulina 136' 3 2 1 2 - - - -
Kamila Kulmagambetova 254' 3 3 - 1 - 2 - -
Madina Zhanatayeva 224' 3 2 1 - - - - -
Alexandra Grebenyuk 35' 2 - 2 - - - - -
Ulbosin Zholchiyeva 136' 2 2 - 1 - - - -
Zuleira Abisheva 21' 1 - 1 - - - - -
Alexandra Burova 90' 1 1 - - - - - -
Arailym Orynbassarova 27' 1 - 1 - - - - -
Irina Sandalova 44' 1 - 1 - - - - -
Yuliya Shiryayeva 25' 1 - 1 - - - - -
Aigerim Alimkulova - - - - - - - - -
Assemgul Aruova - - - - - - - - -
Batya Bagully - - - - - - - - -
Jamilya Kairbekova - - - - - - - - -
Valentina Penkova - - - - - - - - -
Zhanerke Perme - - - - - - - - -
Nazerke Shalmukhanbetova - - - - - - - - -
Assem Zhaksymbay - - - - - - - - -
Aigerim Alimbozova - - - - - - - - -
Angelina Portnova - - - - - - - - -
Madina Shoikina - - - - - - - - -