Squad
Appearances
sorting
Name
Mikael Askarov 119' 2 1 1 - - - - -
Dmitriy Bachek 114' 2 1 1 1 - - - -
Arsen Buranchiev 64' 2 1 1 1 - - - -
Dinmukhamed Kashken 166' 2 2 - 1 - - - -
Arman Kenesov 105' 2 1 1 1 - - - -
Asludin Khadzhiev 79' 2 1 1 1 - - - -
Aliyar Mukhamed 62' 2 - 2 - - - - -
Sultan Sagnayev 162' 2 2 - 1 1 - - -
Maksim Skorykh 107' 2 2 - 2 - - - -
Lev Skvortsov 101' 2 1 1 1 - - - -
Sagi Sovet 110' 2 1 1 - 1 - - -
Andrey Ulshin 134' 2 1 1 - - - - -
Adilbek Zhumakhanov 104' 2 1 1 - - 1 - -
Bekzat Imangazeyev 46' 1 1 - 1 - - - -
Zhaslan Kairkenov 46' 1 1 - 1 - - - -
Dinmukhamed Karaman 90' 1 1 - - - - - -
Vladislav Prokopenko 72' 1 1 - 1 - - - -
Danil Ustimenko 90' 1 1 - - - - - -
Dinmukhammed Zhomart 90' 1 1 - - - - - -
Abylaykhan Zhumabek 29' 1 - 1 - 1 - - -
Shakhsultan Zubaydilda 90' 1 1 - - - - - -
Alexandr Shirobokov - - - - - - - - -