Squad
Appearances
sorting
Name
Abdoul Aigba 360' 4 4 - - - - - -
Gnama Akaté 360' 4 4 - - - - - -
Koukouvi Amekoudji 331' 4 4 - 1 - - - -
Abdoul Bode 360' 4 4 - - - - - -
Yendoutie Nane 360' 4 4 - - 2 - - -
Kossi Ozou 360' 4 4 - - - - - -
Marouf Tchakei 360' 4 4 - - 2 - - -
Messan Toudji 360' 4 4 - - - - - -
Klousseh Agbozo 270' 3 3 - - - - - -
Kossi Koudagba 270' 3 3 - - - - - -
Ashraf Agoro 180' 2 2 - - 1 - - -
Sémiou Tchatakoura 180' 2 2 - - - - - -
Kossivi Adjahli 44' 1 - 1 - - - - -
Kparo Jarry Ahoro 29' 1 - 1 - - - - -
Junior Akakpo 46' 1 1 - 1 - - - -
Lalawélé Atakora 90' 1 1 - - - - - -
Franck Atsou 90' 1 1 - - - - - -
Malcolm Barcola 90' 1 1 - - - - - -
Ihlas Bebou 46' 1 1 - 1 1 - - -
Kevin Denkey 46' 1 1 - 1 - - - -
Dakonam Djené 90' 1 1 - - - - - -
Mathieu Dossevi 90' 1 1 - - - - - -
Koffi Gueli 28' 1 - 1 - - - - -
Kodjo Laba 90' 1 1 - - - - - -
Steve Lawson 90' 1 1 - - - - - -
Peniel Mlapa 44' 1 - 1 - - - - -
Adewale Olufade 90' 1 1 - - - - - -
Ismail Ouro-Agoro 62' 1 1 - 1 - - - -
Hakim Ouro-Sama 90' 1 1 - - - - - -
Gilles Sunu 44' 1 - 1 - - - - -
Dové Abotchi - - - - - - - - -
Agbéko Adry - - - - - - - - -
Wilson Akakpo - - - - - - - - -
Kangnivi Amatchoutchoui - - - - - - - - -
Kossivi Amededjisso - - - - - - - - -
Amekoudi Dodzi - - - - - - - - -
Simon Gbegnon - - - - - - - - -
Fadil Soumanou - - - - - - - - -
Guillaume Yenoussi - - - - - - - - -