Squad
Appearances
sorting
Name
Stavriana Antoniou 90' 2 1 1 1 - - - -
Elena Aristodimou 151' 2 2 - 1 1 - - -
Mikaélla Cháliou 180' 2 2 - - - - - -
Chara Charalambous 83' 2 1 1 1 - - - -
Loucretia Chrysostomou 92' 2 2 - 2 1 - - -
Krystyna Freda 180' 2 2 - - 5 - - -
Marilena Georgiou 180' 2 2 - - - 1 - -
Eleni Giannou 163' 2 2 - 1 - 1 - -
Maria Matthaiou 151' 2 2 - 1 - - - -
Chryso Michael 136' 2 2 - 2 1 - - -
Andria Michail 90' 2 1 1 1 - 1 - -
Elina Panayiotou 73' 2 - 2 - - 1 - -
Sára Papadopoúlou 88' 2 - 2 - - - - -
Filippa Savva 136' 2 2 - 1 - - - -
Efthalía Siakallí 44' 2 - 2 - - 1 - -
Constantina Kouzali 29' 1 - 1 - - - - -
Eiríni Michaíl 64' 1 1 - 1 - - - -
Marinella Panayiotou 33' 1 - 1 - - - - -
Christina Pitsillou 17' 1 - 1 - - - - -
Anna Giorka - - - - - - - - -
Antonia Gregoriou - - - - - - - - -
Athina Pantazi - - - - - - - - -