Squad
Appearances
sorting
Goalkeeper
Mohomadu Ishan Solid SC 11/06/1998
Mohamed Luthfi 19/10/1988
Sujan Perera 18/07/1982
Rishad Rasik 20/01/1998
Defender
Khalid Asmil
Chamod Dilshan Saunders SC 11/03/1997
Harsha Fernando 21/11/1992
Udaya Kumara 20/11/1987
Charitha Mudiyanselage 26/12/1992
Manaram Perera
Yogendran Puslas 04/04/1990
Charitha Ratnayake 26/12/1992
Jude Supan 30/07/1998
Pathum Vimukhti
Midfielder
Mohamed Aman Ratnam SC
Madhushan de Silva 16/11/1993
Sasanga Dilhara 10/06/1999
Naveen Jude
Chathura Lakshan New Young SC
Mohamed Mohideen 16/12/1998
Sundararaj Niresh 15/04/1998
Mariyathas Nitharshan
Forward
Mohamed Aakib 26/06/2000
Chalana Chameera 10/01/1993
Mohamed Fazal 30/04/1990
Kavindu Ishan 17/12/1992
Shabeer Razooniya 27/05/2001
Azar Shaheel 01/07/1998
Dilip Suraj 31/01/1997
Manager
Mohamed Nizam 05/07/1953