Referee Country W D L
Kevin Clancy 2 1 0 1 0 0 0 0
Vasilis Fotias 2 0 1 1 0 0 0 0
Igor Pajač 2 1 0 1 0 0 0 0
Georgios Tassis 2 1 1 0 0 0 0 0
Alexandros Tsamouris 2 0 1 1 0 0 0 0
Athanasios Tzilos 2 2 0 0 0 0 0 0
Suren Baliyan 1 1 0 0 0 0 0 0
Angelos Evangelou 1 1 0 0 0 0 0 0
Luís Godinho 1 0 0 1 0 0 0 0
Efstathios Gortsilas 1 1 0 0 0 0 0 0
Aristomenis Koutsiaftis 1 0 0 1 0 0 0 0
Nikos Makripodis 1 1 0 0 0 0 0 0
Francesco Meraviglia 1 0 0 1 0 0 0 0
Anastasios Papapetrou 1 0 0 1 0 0 0 0
Urs Schnyder 1 0 0 1 0 0 0 0
Denys Shurman 1 0 0 1 0 0 0 0
Manolis Skoulas 1 1 0 0 0 1 0 0
Ivaylo Stoyanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Aristidis Vatsios 1 0 0 1 0 0 0 0
Georgios Vreskas 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Prachiteles Zachariadis 1 1 0 0 0 0 0 0
Fyodor Zammit 1 1 0 0 0 0 0 0