01/12/2015 12:00 Montenegro - Croatia 2:2
03/12/2015 USA - England 2:3
10:00 Montenegro - Croatia 0:3
25/12/2015 14:00 Tunisia - Egypt 3:0
28/12/2015 13:45 Tunisia - Egypt 0:0