01/03/2016 13:30 Montenegro - Georgia 2:0 (2:0)
02/03/2016 13:30 Belgium - Denmark 1:1
17:00 Serbia - Spain 1:2
03/03/2016 11:00 Montenegro - Georgia 0:2
08/03/2016 14:00 Romania - Finland 4:1
15:00 Wales - Czech Republic 3:2
09/03/2016 17:00 Switzerland - Ukraine 3:0
10/03/2016 11:00 Wales - Czech Republic 1:0 (1:0)
14:00 Romania - Finland 2:1 (2:1)
22/03/2016 15:30 Bahrain - Mexico 1:3
25/03/2016 11:00 Estonia - Lithuania 1:1 (0:0)
13:00 Mali - Mexico 2:3
15:30 Bahrain - Japan 2:3
26/03/2016 14:00 Germany - South Korea 2:1 (1:1)
27/03/2016 11:00 Estonia - Lithuania 0:1 (0:0)
28/03/2016 14:00 Mexico - Japan 3:2
14:45 UA Emirates - Egypt 4:4
16:30 Bahrain - Mali 1:5
29/03/2016 11:00 Germany - South Korea 1:0 (0:0)
31/03/2016 14:45 UA Emirates - Egypt 0:0 (0:0)