Squad
Appearances
sorting
Name
Takuma Asano 27' 2 - 2 - - - - -
Kyogo Furuhashi 62' 2 1 1 1 - - - -
Shuichi Gonda 180' 2 2 - - - - - -
Junya Ito 150' 2 2 - 2 1 - - -
Daichi Kamada 136' 2 2 - 1 1 - - -
Hayao Kawabe 48' 2 - 2 - - - - -
Takumi Minamino 168' 2 2 - 2 - - - -
Hidemasa Morita 176' 2 2 - 1 - - - -
Ryoya Ogawa 32' 2 - 2 - - - - -
Miki Yamane 115' 2 1 1 - 1 - - -
Wataru Endo 90' 1 1 - - 1 - - -
Ataru Esaka 44' 1 - 1 - - - - -
Genki Haraguchi 8' 1 - 1 - - - - -
Kento Hashimoto 46' 1 1 - 1 - - - -
Sei Muroya 65' 1 1 - 1 - - - -
Yuto Nagatomo 82' 1 1 - 1 - - - -
Ado Onaiwu 44' 1 - 1 - - - - -
Yuya Ōsako 77' 1 1 - 1 - - - -
Sho Sasaki 66' 1 1 - 1 - - - -
Shogo Taniguchi 90' 1 1 - - - - - -
Takehiro Tomiyasu 90' 1 1 - - - - - -
Naomichi Ueda 90' 1 1 - - - - - -
Yasuto Wakizaka 4' 1 - 1 - - - - -
Maya Yoshida 90' 1 1 - - - - - -
Shinnosuke Hatanaka - - - - - - - - -
Sho Inagaki - - - - - - - - -
Eiji Kawashima - - - - - - - - -
Daiya Maekawa - - - - - - - - -
Ken Matsubara - - - - - - - - -
Kosuke Nakamura - - - - - - - - -
Shinnosuke Nakatani - - - - - - - - -
Shusaku Nishikawa - - - - - - - - -
Tatsuhiro Sakamoto - - - - - - - - -
Daniel Schmidt - - - - - - - - -
Gen Shōji - - - - - - - - -