Squad
Appearances
sorting
Name
Takuma Asano 13' 1 - 1 - - - - -
Wataru Endo 90' 1 1 - - 1 - - -
Ataru Esaka 44' 1 - 1 - - - - -
Kyogo Furuhashi 16' 1 - 1 - - - - -
Shuichi Gonda 90' 1 1 - - - - - -
Junya Ito 74' 1 1 - 1 - - - -
Daichi Kamada 46' 1 1 - 1 1 - - -
Hayao Kawabe 4' 1 - 1 - - - - -
Takumi Minamino 86' 1 1 - 1 - - - -
Hidemasa Morita 86' 1 1 - 1 - - - -
Ryoya Ogawa 24' 1 - 1 - - - - -
Yuya Osako 77' 1 1 - 1 - - - -
Sho Sasaki 66' 1 1 - 1 - - - -
Takehiro Tomiyasu 90' 1 1 - - - - - -
Yasuto Wakizaka 4' 1 - 1 - - - - -
Miki Yamane 90' 1 1 - - 1 - - -
Maya Yoshida 90' 1 1 - - - - - -
Shinnosuke Hatanaka - - - - - - - - -
Sho Inagaki - - - - - - - - -
Daiya Maekawa - - - - - - - - -
Ken Matsubara - - - - - - - - -
Shusaku Nishikawa - - - - - - - - -
Shinnosuke Nakatani - - - - - - - - -