Squad
Appearances
sorting
Goalkeeper
Amit Cohen ASA Tel Aviv 22/07/1999
Fortun Rubin 04/06/1996
Hanit Schwarz 23/10/1987
Defender
Lia Barkai ASA Tel Aviv 05/04/1999
Karen Goor 28/07/1998
Sahar Nakav ASA Tel Aviv 12/04/1997
Shay Sade 16/04/1990
Ranin Salameh 16/08/1996
Nora Abo Shanab 09/12/1987
Meytal Sharabi ASA Tel Aviv 23/03/2000
Maya Shimrich 15/08/1993
Rahel Shtainshnaider SC Kirjat Gat 10/02/1994
Daniel Sofer 14/01/1988
Midfielder
Itaf Alkisi 01/10/2001
Eden Avital 25/03/1997
Marian Awad 29/10/1996
Sharon Beck SC Freiburg 22/03/1995
Michal Been 04/10/1994
Shani David 07/06/1991
Lee Falkon 07/05/1992
Tal Isaev 20/12/1993
Arava Shahaf Ramat HaSharon 28/04/1990
Roni Shimrich 15/08/1993
Opal Sofer 20/05/1997
Forward
Vered Cohen ASA Tel Aviv 23/05/1988
Mor Efraim ASA Tel Aviv 18/01/1988
Shira Elinav ASA Tel Aviv 26/04/2000
Tal Faingezicht 11/05/2001
Karin Rahamim 23/06/1989
Reut Revaha Maccabi Kiryat Gat 21/05/2000
Danielle Schulmann 22/12/1989
Karin Sendel 26/10/1988
Manager
Gabriel Burstein 04/10/1975