Squad
Appearances
sorting
Name
Aleksei Frolov 180' 2 2 - 1 - - - -
Pavel Gorbach 174' 2 2 - 2 - 1 - -
Gleb Gurban 180' 2 2 - - - - - -
Zakhar Kandratovich 180' 2 2 - - - 1 - -
Uladzislau Melnik 180' 2 2 - - - 1 - -
Denis Minkevich 180' 2 2 - - - 1 - -
Yegor Nikiporenok 2' 2 - 2 - - - - -
Semen Penchuk 120' 2 1 1 1 - - - -
Oleg Plyut 6' 2 - 2 - - - - -
Pavel Seleznev 136' 2 2 - 1 - - - -
Ivan Varabyou 48' 2 - 2 - 1 - - -
Gleb Yakushevich 180' 2 2 - - - - - -
Gleb Zherdev 174' 2 2 - 2 1 - - -
Taysir Adamchik 72' 1 1 - 1 - - - -
Siarhei Kanash 18' 1 - 1 - - - - -
Maksim Kasarab 90' 1 1 - - - - - -
Ivan Shavel 46' 1 1 - 1 - 1 - -
Ilya Zhukov 14' 1 - 1 - - - - -
Vladislav Dronevich - - - - - - - - -
Daniil Perov - - - - - - - - -
Artem Bruy - - - - - - - - -
Kirill Zinovich - - - - - - - - -