Squad
Appearances
sorting
Name
Dimitris Domazos 360' 4 4 - - - - - -
Giannis Frantzis 228' 4 3 1 2 1 - - -
Giorgos Gonios 266' 4 3 1 1 1 - - -
Haris Grammos 298' 4 4 - 2 - - - -
Takis Ikonomopoulos 360' 4 4 - - - - - -
Aristidis Kamaras 360' 4 4 - - - - - -
Victor Mitropoulos 360' 4 4 - - - - - -
Giorgos Rokidis 235' 4 2 2 1 1 - - -
Konstantinos Athanasopoulos 270' 3 3 - - - - - -
Dimitris Dimitriou 212' 3 3 - 1 - - - -
Totis Filakouris 257' 3 3 - 1 - - - -
Zaharias Pitihoutis 270' 3 3 - - - - - -
Fragiskos Sourpis 270' 3 3 - - - - - -
Kostas Eleftherakis 106' 2 1 1 - - - - -
Antonis Antoniadis 44' 1 - 1 - - - - -
Giannis Kalaitzidis 44' 1 - 1 - - - - -
Panagiotis Papadimitriou 20' 1 - 1 - - - - -
Anthimos Kapsis - - - - - - - - -
Vassilios Konstantinou - - - - - - - - -
Kosmas Melitas - - - - - - - - -
Andreas Papaemmanouil - - - - - - - - -
Ioannis Tomaras - - - - - - - - -